სოციალური ინიციატივების ალიანსი

ორგანიზაციის შესახებ

აბრევიატურა: სია/ SIA

მისია: დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობა აჭარის რეგიონში.

მიზან(ებ)ი:

 1. სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა, მათ შორის ეკოლოგიურ და შრომით მიგრანტთა სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების, საზოგადოებაში მათი ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
 2. თემების მოსახლეობის, საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფების არაფორმალურ საგანმანათლებლო რესურსებთან ხელმისაწვდომობის ამაღლება;
 3. მოსახლეობის სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება;
 4. მოქალაქეთა ღირსების, უფლებების, თავისუფლებების დაცვა და მათი ინტერესების ადვოკატირება;
 5. დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობა;
 6. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება და არჩევნების მონიტორინგი (ადგილობრივი თვითმმართველობის, საპარლამენტო, საპრეზიდენტო, აჭარის უმაღლესი საბჭო);
 7. მოქალაქეთა ინფორმირებულობის დონის და ჩართულობის ამაღლება და სახელმწიფო მმართველობის, თვითმმართველობის და რეფორმების პროცესებში;
 8. სამოქალაქო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა;
 9. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა;
 10. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა;
 11. ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციის ხელშეწყობა და მოქალაქეთა ინფორმირება.

დაარსების თარიღი: 02 აგვისტო, 2017 წელი.

გამგეობის თავმჯდომარე: თეონა კაკაციძე.

ძირითადი მიმართულებები:

 • სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია;
 • მიგრაცია;
 • გენდერი;
 • თვითმმართველობა, თემის განვითარება;
 • მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა;
 •  

გეოგრაფიული არეალი: აჭარის რეგიონი (მუნიციპალიტეტები – ხულო, შუახევი, ქედა, ხელვაჩაური, ქობულეთი, ბათუმი).

სერვისები

 • კონსულტაცია;
 • ტრენინგები.

პროექტები

 • DCFTA ახალი შესაძლებლობებისთვის;
 • მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება DCFTA-ის შესახებ ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში;
 • ადვოკატირებისა და კომუნიკაციის კამპანია DCFTA-ის იმპლემენტაციის ხელშეწყობისთვის.

სიახლეები

კონტაქტი

ქ. ბათუმი, ფიროსმანის ქ. N18ა, ოფისი N15

ტელეფონი: +995 577 29 34 82

ელ-ფოსტა: sia.batumi@gmail.com